APA 7 kilder i tekst

APA sitat - eksempeltekst på langt og kort sitat

APA 7 kilder i tekst - eksempeltekst som viser kilder i løpende tekst og kildeliste (nybegynner og øvet)