APA 7 Sitat

Sitering vil si at du bruker ordrett noe andre har skrevet, og da må du alltid oppgi kildene dine.

Kort sitat er på inntil 40 ord og skal skrives rett inn i teksten på denne måten:

Når Solan Gundersen blir overrasket bruker han ofte kraftuttrykket "Nei, dra meg baklengs inn i fuglekassa" ( Aukrust, 1968, s.25). Dette synes publikum er morsomt, og det er med på å gi Solan menneskelige egenskaper samtidig som det minner oss på at han faktisk er en fugl.


Langt sitat er på over 40 ord. Det skal stå i et eget avsnitt og med et innrykk i forhold til resten av teksten. Du skal ikke bruke anførselstegn og punktum skal være FØR kildeparentesen.

Min oppgave handler om livet i Flåklypa, en liten bygd hvor det skjer mye spennende:

Sjuogtredve mil nordover, litt øst og oppover, ligger Flåklypa, ei lita fjellbyd under himmelhvelvingen. Sjølberga med både dampysteri og campingplass, lokalavis og egen TV- sender. Fritt for vær og vind, akkurat der morgensola renner over Storjuvet, bor sykkelreparatør og bygdeoriginal Reodor Felgen og hans to assistenter. (Aukrust, 1968, s.3)

Da er det lange sitatet satt inn, og det skal altså ha innrykk i teksten din.


Parafrase/ indirekte sitat er når du skriver om teksten slik du vil ha den. Teksten bygger likevel på andres arbeid, og du må oppgi kilden.

Originaltekst:

Sjuogtredve mil nordover, litt øst og oppover, ligger Flåklypa, ei lita fjellbyd under himmelhvelvingen. Sjølberginga med både dampysteri og campingplass, lokalavis og egen TV- sender. Fritt for vær og vind, akkurat der morgensola renner over Storjuvet, bor sykkelreparatør og bygdeoriginal Reodor Felgen og hans to assistenter.

Du skriver om til følgende:

Han (Aukrust,1968 s.3), plasserte Flåklypa ganske upresist på kartet, men han skrev at de hadde både dampysteri og mulighet for camping. Lokalavis og TV- stasjon var det også på stedet. Det fantes også en lokal sykkelreparatør med assistenter.
Eksemplene på sitering har vi hentet fra filmen om Flåklypa. Klikk deg inn på traileren om du ikke har sett den😊