Plagiering

Hva er plagiering? Plagiering er hvis du bruker andres arbeid uten å fortelle hvem og hvor du har hentet det fra.

Plagiering er også klipp og lim ved at du bruker store deler av andres tekster uten at du gjør det til ditt eget. Dersom læreren skal kunne vurdere arbeidet du har gjort, må du ha jobbet med kildene dine, vise at du har forstått innholdet og ha klart å skape en egen tekst. Det er kun ved direkte sitat du skal skrive ordrett av.


Unngå plagiering - slik bruker du kildene riktig:

1. Gjør stoffet til ditt eget - les, lær og skap din egen tekst.

2. Oppgi kilder i både oppgaveteksten og kildelisten.

I tillegg til å skape din egen tekst, må du alltid fortelle hvilke kilder du brukte da du skrev. Når du oppgir kilder skal det gjøres to steder i teksten. Du skal oppgi kildene både i løpende tekst (underveis i teksten du skriver - dette kalles en kildehenvisning) og tilslutt i kildelisten som skal avslutte oppgaveteksten din. Mange synes det er vanskelig å vite hvor i sin egen tekst man skal sette inn kilden(e) som er brukt, men fortvil ikke. Det tar tid å lære seg å skrive gode oppgavetekster, og du blir bedre etterhvert. En god idé kan være å presentere noen direkte sitat i teksten som støtter opp under innholdet forøvrig. Da blir det straks mye enklere å sette inn kilder. Her finner du et eksempel på hvordan kilder i tekst kan se ut.