Zotero kildetyper-slik får du APA 7  


Slik legger du inn ulike kildetyper i Zotero for å få APA 7 på kildene dine

Når du blir student er det veldig viktig at du legger inn kilder på riktig måte. Studenter kan bruke kildekompasset.no for å sjekke hvordan kilder skal legges inn korrekt i Zotero. Vi anbefaler at du blir godt kjent med kildekompasset allerede på videregående

Dessverre  mangler det noen kildetyper på kildekompasset og vi har derfor laget en oversikt  over kildetyper du foreløpig ikke finner i kildekompasset.  se listen under

Bilder, malerier, kunst og figurer i APA 7
Episode i Tv-serie/program  i APA 7
Film i APA 7
Kart i APA 7
Lydbok  legges inn som vanlig  bok, men du kan skrive inn  [Lydbok] rett etter  tittel
NOU i APA 7
Podkastepisode i APA 7
Stortingsmelding i APA 7
Programvare i APA 7
PDF i APA 7
ingen av disse som passet? 

Se vår korte video om hvordan du enkelt kan endre kildetyper i din Zotero.

Når du lagrer en nettside inn i din Zotero er det kildetypen som avgjør hvordan kilden vil se ut i løpende tekst og i kildeliste. Hver kildetype har et eget ikon i Zotero. På bildet under ser du hvordan de ulike ikonene ser ut, og filmen vår viser hvordan du lett kan endre kildetype ved behov.

Her finner du dokumentet "Norsk APA 7 standard" dersom du vil lese mer om reglene.