PDF i Zotero (APA)

PDF kan være så mangt. Når du har lagret en PDF inn i din Zotero er det derfor viktig at du endrer elementype til det som egner seg best i forhold til hva slags dokument PDFen er og hvilke krav APA stiller til hvilke opplysninger som skal være med for dokumenttypen. Er det en rapport, en NOU, en Stortingsmelding? På kildekompasset.no finner du gode eksempler på hva som er kravet til opplysninger for ulike kildetyper. Se videoen vår for hvordan du lagrer PDF inn i Zotero