Kart i Zotero

(APA 7)

Dynamiske kart (google earth, kart-apper osv) har ikke dato for siste oppdatering ettersom de stadig endres. Her må det stå i kildelisten når du har hentet inn kartet. Hvis du bruker Google maps eller Google Earth så vil det altså stå (Google, u.å.) i løpende tekst. Det ser rart ut, men er altså riktig. På bildet ser du APA 7 manualens omtale av dette. (s 347). Legg merke til at du også må skrive inn en tittel du selv syns er fornuftig og at denne skal stå i [skarpe klammer]. Hvis du ikke finner skarpe klammer på tastaturet ditt får du kopiere våre [ ].

Under ser du hvordan du skal legge det inn i Zotero.