Googling

1. Bruk alltid flere søkeord! De kan skrives rett etter hverandre i søkefeltet.

2. Sitesøk er effektivt (se bildet under ). Husk smartsøk med gode kilder

3. For få treff? Søk med andre ord som har samme betydning (synonymer)

4. For mange treff? Snevre på dato i selve søket eller i etterkant via innstillingene (se bildet under)

Se her for flere tips.


Hvis du skriver after:2020 i søkefeltet vil google bare gi deg treff på kilder som er gitt ut etter 2020. Hvis du skriver before:2020 vil du bare få treff som er eldre enn 2020.


Du kan også via "tools" (verktøy) snevre enda mer spesifikt på når en kilde skal være fra. Feks forrige uke eller forrige måned. Lurt når du er på jakt etter oppdatert informasjon-