Smartsøk 

Vi minner om at det kan være smart å sitesøke for å spare tid


A-Tekst- Avisarkiv.  Elever i Viken logger på via apps.viken
Britannica - Engelsk leksikon.  Info om pålogg  her
Store norske leksikon
Wikipedia (men husk å ikke bruke dette som eneste kilde)
Nasjonalbiblioteket   - digitale bøker og aviser. Pålogg gir tilgang til noe mer innhold.
NRK TV
NDLA


FN
NUPI og NUPI skole (Utenrikspolitikk og artikler om hendelser i verden)
NRK  urix
Landinfo
Norad
World factbook
Leger uten grenser

Artsdatabanken  (norske arter og naturtyper)
Cicero (senter for klimaforskning)
Climate data
Miljødirektoratet
Miljølære.no
Norsk klimaservicesenter
https://www.framtiden.no/


Samleside for ulike  nettsteder med klare politiske meninger (altså nettsteder som IKKE er nøytrale)
Samleside for ulike forskningspublikasjoner - her kan du søke om du trenger forskning fra fagpersoner


NHI - Norsk helseinformatikk
Helsedirektoratet
Helsebiblioteket
Helsenorge
Matportalen

Norgeshistorie.no
Mediehistorisk tidsskrift
Norsk medietidsskrift
kvinnehistorie.no
stemmerett.no
1905


Regjeringen.no
stortinget.no
Statistikk SSB
Lovdata


Google scholar - forskning, masteroppgaver mm
DUO - forskning, masteroppgaver mm
NORA - forskning, masteroppgaver mm


Oria - bibliotekkatalog. Legg info om bøkene rett i  Zotero).
Biblioteksøk - bibliotekkatalog
Skolebiblioteket på Mailand