Smartsøk 

Vi minner om at det kan være smart å sitesøke for å spare tid

Arkiv og leksikon
A-Tekst- Avisarkiv.  Elever i Viken logger på via apps.viken
Nasjonalbiblioteket   - digitale bøker og aviser. Pålogg gir tilgang til noe mer innhold.
Britannica - Engelsk leksikon.  Info om pålogg  her
Store norske leksikon
Wikipedia (men husk å ikke bruke dette som eneste kilde)

Politikk og samfunn
FN
NUPI og NUPI skole (Utenrikspolitikk og artikler om hendelser i verden)
NRK  urix
Landinfo
Norad
World factbook
Leger uten grenser
NRK TV feks programmet  Urix
Rysjedamenes samleside for ulike  nettsteder med klare politiske meninger (altså nettsteder som IKKE er nøytrale)

Klima og natur
Artsdatabanken  (norske arter og naturtyper)
Cicero (senter for klimaforskning)
Climate data
Miljødirektoratet
Miljølære.no
Norsk klimaservicesenter
https://www.framtiden.no/

Helse
NHI - Norsk helseinformatikk
Helsedirektoratet
Helsebiblioteket
Helsenorge
Matportalen

Historie
Norgeshistorie.no
Mediehistorisk tidsskrift
Norsk medietidsskrift
kvinnehistorie.no
stemmerett.no
1905

Offentlig informasjon
Regjeringen.no
stortinget.no
Statistikk SSB
Lovdata

Forskning
Vi har laget en samleside for ulike forskningspublikasjoner 

Bibliotek og bibliotekkataloger
Oria - bibliotekkatalog. Legg info om bøkene rett i  Zotero
Biblioteksøk - bibliotekkatalog
Skolebiblioteket på Mailand