Legg inn kilder i Zotero selv (manuelt)

Noen ganger må du legge inn kilder selv, altså manuelt, i Zotero. Kanskje det er en kilde du ikke finner på nett eller kanskje du har begrenset nett hvis du sitter på eksamen eller har en skoleprøve.

Da kan du legge til kilder selv fra den grønne plussen i Zotero. 

Når du har valgt hvilken type kilde du skal legge inn så må du selv fylle inn boksene i Zotero med  forfatter, tittel, dato og annen informasjon du har om kilden. Vær så nøyaktig som mulig når du legger inn informasjonen du har.

Fyll inn med så nøyaktig informasjon som mulig i feltene du får i Zoteroposten du laget.

ps! For deg som har brukt Zotero en stund. Hvis du har nett når du skal legge inn en kilde manuelt er det lurt å sjekke om kildekompasset har informasjon over hva som skal være med på de ulike kildetypene. Kildekompasset er nettsiden studenter bruker for å lære APA7