Programvare i Zotero (APA 7)


Ordinær programvare og mobilapper som nevnes i teksten din, skal ikke føres opp i kildelista i flg. Norsk APA 7 manualen. Hvis veileder likevel vil at du skal ha det med i kildelisten gjør du det på følgende måte: