Zotero virker ikke i nettleser

Får du ikke lagret nettsider inn i Zotero?

1. Er Zotero oppdatert? Sjekk om det har kommet en oppdatering (se bildet under for hvordan du sjekker på Mac og PC).

 

2.Pass på at du har åpnet Zotero. Du kan ikke lagre inn nettsider hvis du ikke har Zotero åpen.

3. Sjekk at du har Zotero-connector i URLen (nettadressen). Mangler det? Da må connector installeres på nytt.

 4.  Har du connector, men den virker ikke? Da må den oppdateres.  

 Oppdatering for Chrome: Trykk på tre prikker lengst til høyre ved siden av  URL/nettadressen , velg flere verktøy og deretter  Utvidelser. Sjekk om det ligger oppdatering for Zotero- connector.

Oppdatering for Firefox: Trykk på de tre små linjene lengst til høyre ved siden av URL/nettadressen, velg utvidelser og deretter igjen utvidelser. Sjekk om det ligger oppdateringer for Zotero-connector. 

Oppdatering for Safari: Trykk på Safari øverst i nettleseren, trykk på valg og se om det ligger noen oppdateringer tilgjengelig for connector. 


5. Skru av og på maskinen. Du kan mangle noen nødvendige  oppdateringer på maskinen din.


6. Noen ganger må du legge inn kilder manuelt, men det er stort sett hvis du er uten nett pga. skoleprøve eller om du har fått utdelt tekstutdrag som du ønsker å oppgi som kilder i oppgaven din. Her ser du hvordan du kan legge inn kilder manuelt i Zotero